SARU projekt

NAŠA MISIA Poslaním projektu „Športoví ambasadori vo vidieckych oblastiach (SARU)“ je poskytovať podporu, ktorá umožní komunitám v menej privilegovaných oblastiach organizovať atraktívne športové podujatia, a tak podnietiť budovanie miestnej komunity, ako aj...

SARU – hlavná stránka

Približne polovicu územia EÚ tvoria okrajové vidiecke oblasti. V týchto oblastiach žije 23% obyvateľstva a ďalších 35% žije prevažne vo vidieckych oblastiach. V týchto územiach sa stretávame s nízkou mierou zamestnateľnosti a vysokým percentom nezamestnanosti, vrátane...

SÚŤAŽNÝ PORIADOK MTB XCM 2020

Slovenský zväz cyklistiky, Komisia horskej cyklistiky XC ( K XC MTB SZC ) SÚŤAŽNÝ PORIADOK MTB XCM 2020 Slovenský pohár a MSR v MTB XCM 2020 Článok 1 – Všeobecné predpisy Najvyššou domácou súťažou MTB XCM pre rok 2020 je Slovenský pohár a Majstrovstvá SR XCM 2020....

Cenník štartovného 2020

ŠKODA HORAL MTB maratón 2020 štartovné Trasa Úhrada do 10.7.2020 Úhrada od 11.7. do 24.7. *** Úhrada v deň štartu 8.8.2020 KREJZI – – – LEJZI (max 300 účastníkov) 28 € 37 € 49 € SENZI (max 400 účastníkov) 26 € 34 € 45 € ÍZI (max. 150 účastníkov) 22 €...

Propozície 2020

ŠKODA HORAL MTB MARATÓN 2020 – 21. ročník – propozície Termín sobota 8.8.2020 Hlavný Usporiadateľ ŠK HORAL – ALTO Slovakia Ďalší usporiadatelia mesto Svit, obce Liptovská Teplička, Šuňava, Vikartovce Riaditeľ pretekov:  Ing. Ivan ZIMA Hlavný rozhodca: Pavol Miazdra...

ENI projekt – rozhovor

ENI projekt - rozhovor Prinášame Vám rozhovor s Ivanom Zimom riaditeľom HORAL MTB MARATÓNU vo Svite o zaujímavej skúsenosti v oblasti dobrovoľníctva. Ivan, pred časom si robil prieskum o dobrovoľníctve na MTB podujatiach, aj mne si kládol otázky o tom ako...

ENI projekt – záverečné stretnutie

Záverečné stretnutie projektu ENI.Počas celej tohtoročnej cyklistickej sezóny sa členovia nášho klubu a hlavne naši mladí dobrovoľníci zúčastňovali projektu ENI (Encourage, Involve, Engage), ktorého cieľom je povzbudzovať, zapojovať a angažovať mladých ľudí do...

Registrácia organizátorov-dobrovoľníkov

Stručné informácie o registračnom formulári organizátorov Tento formulár slúži na registráciu dobrovoľníkov, ktorí už sú zaradení do organizačného tímu HORAL 2020. Registráciu môže vykonať vedúci skupiny, alebo dobrovoľník sám. Registrácia slúži na prípravu a...