ZMENA trás a časov štartov

Na tratiach LEJZI, SENZI a ÍZI došlo k vynútenej zmene. Keďže sme neobdržali súhlas jedného z vlastníkov, museli sme zmeniť trasy tak, aby neprechádzali cez pozemky dotknutého vlastníka. Zmena sa dotýka trás LEJZI, SENZI a ÍZI. Je to po prvom stúpaní v doline Medzi...

HORAL JUNIOR je súčasťou VRL MTB

Preteky pre deti HORAL JUNIOR sú súčasťou seriálu “Detská Východ road liga MTB”. Detská Východ Road Liga MTB je seriál pretekov v horskej cyklistike na východnom a čiastočne strednom Slovensku.   Vznik tejto ligy bol inšpirovaný Detskou tour Petra Sagana,...

Vyznačené trasy k 27.7.2020

Čo sme cez víkend vyznačili? Cez víkend nám počasie celkom prialo a tak sa nám podarilo vyznačiť veľkú časť všetkých trás. Nižšie na mape je stav trás, ktoré sú k dnešnému dňu (pondelok 27.7.2020) vyznačené. Vyznačené sú úseky: Lopušná dolina – Gábrik –...

Trasy HORAL JUNIOR 2020

Okruh HORAL JUNIOR 2020 TRASY HORAL JUNIOR Okruh pre preteky HORAL JUNIOR (červená farba) zostáva v podstate identický s minuloročným. Budú ho absolvovať účastníci všetkých detských kategórií HORAL JUNIOR okrem najmladšej kategórie HORAL BABY. Táto najmladšia...

SARU projekt

NAŠA MISIA Poslaním projektu „Športoví ambasadori vo vidieckych oblastiach (SARU)“ je poskytovať podporu, ktorá umožní komunitám v menej privilegovaných oblastiach organizovať atraktívne športové podujatia, a tak podnietiť budovanie miestnej komunity, ako aj...

SARU – hlavná stránka

Približne polovicu územia EÚ tvoria okrajové vidiecke oblasti. V týchto oblastiach žije 23% obyvateľstva a ďalších 35% žije prevažne vo vidieckych oblastiach. V týchto územiach sa stretávame s nízkou mierou zamestnateľnosti a vysokým percentom nezamestnanosti, vrátane...

SÚŤAŽNÝ PORIADOK MTB XCM 2020

Slovenský zväz cyklistiky, Komisia horskej cyklistiky XC ( K XC MTB SZC ) SÚŤAŽNÝ PORIADOK MTB XCM 2020 Slovenský pohár a MSR v MTB XCM 2020 Článok 1 – Všeobecné predpisy Najvyššou domácou súťažou MTB XCM pre rok 2020 je Slovenský pohár a Majstrovstvá SR XCM 2020....

Cenník štartovného 2020

ŠKODA HORAL MTB maratón 2020 štartovné Trasa Úhrada do 10.7.2020 Úhrada od 11.7. do 24.7. *** Úhrada v deň štartu 8.8.2020 KREJZI – – – LEJZI (max 300 účastníkov) 28 € 37 € 49 € SENZI (max 400 účastníkov) 26 € 34 € 45 € ÍZI (max. 150 účastníkov) 22 €...

Propozície 2020

ŠKODA HORAL MTB MARATÓN 2020 – 21. ročník – propozície Termín sobota 8.8.2020 Hlavný Usporiadateľ ŠK HORAL – ALTO Slovakia Ďalší usporiadatelia mesto Svit, obce Liptovská Teplička, Šuňava, Vikartovce Riaditeľ pretekov:  Ing. Ivan ZIMA Hlavný rozhodca: Pavol Miazdra...

ENI projekt – rozhovor

ENI projekt - rozhovor Prinášame Vám rozhovor s Ivanom Zimom riaditeľom HORAL MTB MARATÓNU vo Svite o zaujímavej skúsenosti v oblasti dobrovoľníctva. Ivan, pred časom si robil prieskum o dobrovoľníctve na MTB podujatiach, aj mne si kládol otázky o tom ako...