[:sk]

Generál sponsor of ŠKODA HORAL MTB MARATHON

cropped-SKODA-HORAL-2015-logo_final.jpg

Main sponsors

Accomodation sponsors

Partneri

ŠKODA HORAL MARATHON

ONE DAY – 5 TRACKS – Everybody can choose his track
12. 08. 2017

Propozície HORAL 2021

ŠKODA HORAL MTB MARATÓN 2021 – 22. ročník – propozície

 

Termín sobota 14.8.2021
Hlavný Usporiadateľ ŠK HORAL – ALTO Slovakia
Ďalší usporiadatelia mesto Svit, obce Liptovská Teplička, Šuňava, Vikartovce
Riaditeľ pretekov:  Ing. Ivan ZIMA
Hlavný rozhodca: Ing. Dušan Richter
Časomiera: Ing. Dušan Richter, VOS TPK
Výsledkový servis: František Teplický, STAVBY a OBCHOD, (SAO)
Generálny sponzor: ŠKODA
Oblasť trás:  pohorie Kozie Chrbty, Nízke Tatry v okolí Kráľovej Hole
Charakteristika:  Horský cyklomaratón v atraktívnom vysokohorskom prostredí. Dlhé a náročné stúpania. Prekrásne výhľady.


Trasy HORAL 2021

Názov dĺžka prevýšenie (m.) Popis
HORAL Krejzi 133km 4.500m.

Trasa HORAL KREJZI v roku 2021 NEBUDE !

133 km, celkové prevýšenie 4.500 m. Najdlhšia, najťažšia a najkrajšia trasa na Horalovi. Problém je, že nie je pre každého. Je len pre tých, ktorí pravidelne a veľa trénujú. Odmenou pre účastníkov je výšľap a výhǎd z 1948m. vysokej Kráľovej Hole.

HORAL Lejzi: 80 km 2.500 Nenechajte sa oklamať názvom tejto trasy. V žiadnom prípade si jej absolvovanie nemôžu dovoliť netrénovaní, alebo nebodaj leniví cyklisti. Účastníci 2x prekonajú nadmorskú výšku 1400m a v oblsti Panskej hole sa dostanú aj nad úroveň lesa.
HORAL Senzi: 48 km 1.500 Typická polmaratónska trať. V roku 2021 po 1. krát doplnenená aj o kategóoriu eBIKE. 
HORAL Ízi 33 km 950 33 km,celkové prevýšenie 950 m. Nejedná sa o skutočný maratón, ale niečo ako „maratónska prípravka“. S dĺžkou 33 km a 800m prevýšenia je táto trasa vhodná aj pre ľudí, ktorí si chcú pričuchnúť k maratónskej atmosfére a ich kondícia im neumožňuje absolvovať skutočný maratón.
HORAL Dejzi 17 km 350 Rodinná trasa, ktorá, od roku 2019, nesie aj meno ŠKODA FAMILY. Je 17 km dlhá a celkové prevýšenie je 350 m. Je to trasa určená len pre rodinné týmy. Je vedená po lesných asfaltových cestách, takže sa dá absolvovať aj s dieťaťom v prívesnom vozíku. Len malá časť trate vedie po nespevnenej komunikácii.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trás!

Pravidlá: Preteky sú súčasťou seriálov: ŠKODA BIKE OPEN TOUR. Riadi sa pravidlami pravidlami SZC. Ak nie je v týchto pravidlách stanovené inak, tak sa riadi pravidlami UCI.
Registrácia: V kancelárii pretekov. SVIT, ul Štefánikova (KOLIBA zrub č. 7) v piatok 13.8.2021 od 15:00 do 19:00, alebo v sobotu 14.8.2021 od 7:00 do 10:00 (KREJZI len do 07:30, LEJZI len do 08:00). Zoberte so sebou zdravotný preukaz poistenca!


Miesto štartu:

  HORAL Krejzi Svit – areál Koliba Štart: 07:00, Cieľ od 13:00 do 19:00
1 HORAL Lejzi Svit – areál Koliba Štart: 08:30, Cieľ od 12:00 do 15:30
2a HORAL Senzi eBIKE * Svit – areál Koliba Štart: 09:00, Cieľ od 13:00 do 14:00
2b HORAL SENZI Svit – areál Koliba Štart 09:30, Cieľ od 13:00 do 14:00
3 HORAL Ízi Svit – areál Koliba Štart: 10:00,  Cieľ od 11:30 do 14:00
4 HORAL Dejzi Svit – areál Koliba Štart: 11:00, Cieľ od 11:45 do 13:00
 

* HORAL Senzi eBIKE podmienky:

 • kategória eBIKE je nesúťažná a bez vyhlasovania výsledkov
 • pre účastníkov eBIKE kategórie bude vyhlásená samostatná tombola v ktorej budú vylosované 3 ceny od generálneho partnera ŠKODA
 • na eBiku nie je povolené na trati meniť baterku – do cieľa musí prísť účastník s batériou s ktorou nastúpil na štart
 • nie je povelené zúčastniť sa s upravovaným (prečipovaným) eBikom. Povolené sú iba iba eBicykle v stave v akom ich dodáva výrobca. Čiže nemajú zvýšený výkon a pomájajú jazdcovi elektropohonom iba do max. rýchlosti 25km / h.

HORAL JUNIOR:        Tieto preteky sa konajú v nedeľu 15.8.2021 od 10:00 vo Svite pri Kolibe. Organizuje ich mesto Svit a Centrum voľného času.

Ceny: Pre prvých troch v každej kategórii vecné ceny. Hlavná cena v tombole bicykel ŠKODA v hodnote 700,-€. Celková hodnota cien, pre víťazov aj v tombole bude prevyšovať 3.300,-€.
Vyhlásenie výsledkov: HORAL DEJZI   14:00
HORAL ÍZI         15:00
HORAL SENZI   15:30
HORAL LEJZI    16:00
HORAL KREJZI 18:00
Losovanie tomboly od 18:30
Technická  pomoc: Na trase v priestoroch bufetov je k dispozícii základné náradie a základný materiál.
Štartovné: Štartovné sa hradí prevodom na účet organizátora:SK79 0200 0000 0014 7376 0653. Účastníci z CZ môžu platiť na účet: 389426033/0800 prepočet kurzom: 1,- € = 25,-CZK. Poznámka: Od 12.8.2021 už nie sú možné platby prevodom)
cena zahŕňa:
 • technické zabezpečenie
 • profesionálne zdravotné zabezpečenie: RESCUE SERVIS s.r.o.
 • občerstvenie na trati – v cieli jedlo a pivo alebo nealko
 • štartovné číslo s menom  čipom (viď. Podmienky v cenách štartovného)
 • výživové doplnky NUTREND
Najbližšie zdravotné stredisko Obvodné zdrav. Stredisko Svit, Fraňa Kráľa 1.
Najbižšia nemocnica Nemocnica s poliklinikou Poprad, Bannícka 28.

 

Covid-19 opatrenia (Vyhláška 223/2021 ÚVZSR)

Organizátor je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá sa pri vstupe na hromadné podujatie preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR, alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.
Negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19, je možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:
a) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
b) ktoré sú najmenej 21dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
c) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
d) ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
e) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
f) ide o osobu do 10 rokov veku.

 

Kategórie

HORAL KREJZI – EXTRÉM MARATÓN – Extrémne dlhá trať „A“
ME Muži 19 – 39 rokov 1982 – 2002
MME Muži MASTERS B 40 – 49 rokov 1972 – 1981
MBE Muži MASTERS C 50 – 59 rokov 1962 – 1971
MCE Muži MASTERS D 60 rokov a viac 1961 a skôr
ZE Ženy 19 a viac rokov 2002 a skôr
HORAL LEJZI – MARATÓN – Dlhá trať „B“
1 MM Muži 19 – 39 rokov 1982 – 2002
2 MMM Muži MASTERS B 40 – 49 rokov 1972 – 1981
3 MBM Muži MASTERS C 50 – 59 rokov 1962 – 1971
4 MCM Muži MASTERS D 60 rokov a viac 1961 a skôr
5 ZM Ženy 19 a viac rokov 2002 a skôr
HORAL SENZI – POLMARATÓN – Stredná trať „C“
6eM Me Muži eBIKE bez rozdielu veku
6eZ Ze Ženy eBIKE bez rozdielu veku
6 JP Juniori 17 – 18 rokov 2003 – 2004
7 MP Muži 19 – 39 rokov 1982 – 2002
8 MMP MASTERS B 40 – 49 rokov 1972 – 1981
9 MBP MASTERS C 50 – 59 rokov 1962 – 1971
10 MCP MASTERS D 60 rokov a viac 1961 a skôr
11 ZJP Juniorky 17 – 18 rokov 2003 – 2004
12 ZP Ženy 19 – 39 rokov 1982 – 2002
13 ZMBP Ženy MASTERS B 40 – 49 rokov 1972 – 1981
14 ZMCP Ženy MASTERS C 50 rokov a viac 1971 a skôr
HORAL IZI – ŠTVRŤMARATÓN – Krátka trať „D“
15 Kadeti 15 – 16 rokov 2005 – 2006
16 Juniori 17 – 18 rokov 2003 – 2004
17 Muži od 19 rokov 2001 a skôr
18 ZKŠ Kadetky 15 – 16 rokov 2006 – 2007
19 ZJŠ Juniorky 17 – 18 rokov 2003 – 2004
20 Ženy od 19 rokov 2002 a skôr
HORAL DEJZI –  ŠKODA FAMILY. Rodinná trať „E“ 
21 R Rodina Dospelý od 18 rokov + dieťa do 14 rokov (rok narodenia 2007 a neskôr)

HORAL JUNIOR kategórie:

Preteky pre deti HORAL JUNIOR sa uskutočnia v nedeľu 15.8.2021 od 10_00 vo Svite pri Kolibe !!! Organizuje Mesto Svit a CVČ Svit.

Baby (*) 4 a menej rokov 2017 a neskôr
Mikro 5 – 6 rokov 2015 – 2016
Mili 7 – 8 rokov 2013 – 2014
Mini 9 – 10 rokov 2011 – 2012
Mladší Žiaci 11 – 12 rokov 2009 – 2010
Starší Žiaci 13 – 14 rokov 2007 – 2008

(*) – Kategória Baby je nesúťažná! Každá kategória je súťažou chlapcov a dievčat. Spoločne štartujú len v prípade nízkeho počtu štartujúcich.

Občerstvovacie stanice (bufety):

Trasa 1. bufet 2. bufet 3. bufet 4. bufet 5. bufet 6. bufet 7. bufet
HORAL KREJZI 20. km 49. km 54. km. 66. km 95. km 120. km 133. km, v cieli
HORAL LEJZI 20. km 40. km 65. km 80. km, v cieli
HORAL SENZI + eBIKE 20. km 35. km 48. km, v cieli
HORAL ÍZI 15. km 33. km, v cieli
HORAL DEJZI 7. km 17km, v cieli

V cieli okrem záverečného bufetu teplé jedlo. Na výber je bezmäsité ( pirohy s bryndzou), alebo mäsité (guláš) + pivo alebo nealko nápoj

Značenie trás

Podľa pravidiel UCI: Smerové šípky (tabule s bielym podkladom) ukazujú nasledujúce zmeny trate, križovatky, a všetky potenciálne nebezpečné situácie. Doplnkové značenie: pomocou PE pásov a farebných smerových šípiek nastriekaných výraznou sprejovou farbou na podklad a pevné predmety na trase.

 

Ubytovanie

1. stany v areáli plavárne vo Svite (zdarma)

2. množstvo penziónov a hotelov v okolí Svitu

Prihlasovanie Prostredníctvom ON-LINE prihlasovacieho systému. Alebo vytlačenú a vyplnenú prihlášku pošlite spolu s kópiou potvrdenia o zaplatení štartovného, na adresu: ŠK HORAL – ALTO Slovakia Sládkovičova 33 059 21 SVIT Tel.: +421 52 / 7756 885, 7757 122, 7757 158
Informácie Priebežne na www.horal.sk. Prípadne od 08:00 – 15:00 na horeuvedenej adrese a tel. číslach (p. Ivan ZIMA)
Protesty Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa v kancelárií preteku. Najneskôr však 15 minút pred vyhlasovaním výsledkov. Vklad je 20,-€, ktorý v  prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa
Ďalšie podmienky Podujatie sa uskutoční za každého počasia. V prípade extrémne chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate.
Maratón absolvujú účastníci za plnej cestnej premávky, bez dopravných obmedzení ostatných účastníkov na vlastné nebezpečenstvo.
Odporúčame lekársku prehliadku!
Osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov !
Trasa HORAL Dejzi je určená pre rodiny (dospelý + dieťa). Dieťa môže jazdiť na samostatnom bicykli, alebo môže byť vezené rodičom na sedačke. Maximálny vek dieťaťa je 14 rokov.
Moderná cyklistická prilba, ktorej základ tvorí polystyrenový výlisok, je povinná počas celého absolvovania trate (aj pre dieťa v kategórii Rodina) !!! Prilba musí byť pevne upnutá na hlave účastníka!Časový limit absolvovania trás HORAL je do 19:00, + splnenie limitov na trase (Liptovská Teplička do 16:00, Šuňava do 17:30)
Ochrana osobných údajov
 • Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.
 • Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Účastníci sa zúčastňujú v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom.
 • Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je nevyhnutný podpis zákonného zástupcu. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.
 • Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu všetkých poli formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb pre prevádzkovateľa (Občianske združenie ŠK HORAL – ALTO Slovakia) a jeho zmluvných sprostredkovateľov (prihlasovanie: František Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351, časomiera: VOS-TPK s.r.o., IČO: 47632895, seriály: ŠKODA BIKE OPEN TOUR
 • Tento súhlas daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihlášky a je ho možne kedykoľvek odvolať podľa § 28 cit. Zákona písomne alebo e-mailom (sao(zavinač)sao-tatry.sk) Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov. Používaním tejto www stranky, súhlasíte s použitím Cookies.

https://www.horal.sk

Mediálni partneri

ZMENA trás a časov štartov

Na tratiach LEJZI, SENZI a ÍZI došlo k vynútenej zmene. Keďže sme neobdržali súhlas jedného z vlastníkov, museli sme zmeniť trasy tak, aby neprechádzali cez pozemky dotknutého vlastníka. Zmena sa dotýka trás LEJZI, SENZI a ÍZI. Je to po prvom stúpaní v doline Medzi hory (cca 6-ty kilometer). Po vystúpaní na hrebeň (pod vedením vysokého napätia sa nebude odbočovať doprava do zjazdu cez les a po lúke do Lopušnej doliny, ale bude sa pokračovať rovno (po vrstevnici). Krátkym technickým žľabom sa trasa napojí na asfaltovú cestu vedúcu z doliny Vápenica do Lopušnej doliny. Po tejto asfaltovej ceste budú cyklisti pokračovať zjazdom až na križovatku v Lopušnej doline, kde sa napoja na pôvodnú trasu. Táto zmena je už na webovej stránke v mapách zrealizovaná.

POZOR!
Keby sa niekto z trasy ÍZI zdržal (napríklad z dôvodu technickej poruchy) a meškal by v Lopušnej doline viac ako 1/2 hodiny, mohlo by sa stať, že v tomto novom asfaltovom zjazde by mohol stretávať pretekárov z rodinnej trasy DEJZI. Trasa DEJZI ide v tomto mieste v protismere do doliny Vápenica. Buďte v takomto prípade mimoriadne opatrní a ohľaduplní!

Z uvedeného dôvadu zmeny trasy sma museli zmeniť aj časy štartov kategórií ÍZI a DEJZI. Aktuálne sú štarty naplánované takto:

1 HORAL Lejzi Svit – areál Koliba Štart: 08:30, Cieľ od 12:00 do 15:30
2 HORAL Senzi Svit – areál Koliba Štart: 09:30, Cieľ od 13:00 do 14:00
3 HORAL Ízi Svit – areál Koliba Štart: 10:00 zmena!, Cieľ od 11:30 do 14:00
4 HORAL Dejzi Svit – areál Koliba Štart: 11:00 zmena!, Cieľ od 11:45 do 13:00

Propozície 2020

ŠKODA HORAL MTB MARATÓN 2020 – 21. ročník – propozície

Termín sobota 8.8.2020
Hlavný Usporiadateľ ŠK HORAL – ALTO Slovakia
Ďalší usporiadatelia mesto Svit, obce Liptovská Teplička, Šuňava, Vikartovce
Riaditeľ pretekov:  Ing. Ivan ZIMA
Hlavný rozhodca: Pavol Miazdra
Časomiera: Ing. Dušan Richter, VOS TPK
Výsledkový servis: František Teplický, STAVBY a OBCHOD, (SAO)
Generálny sponzor: ŠKODA
Oblasť trás:  pohorie Kozie Chrbty, Nízke Tatry v okolí Kráľovej Hole
Charakteristika:  Horský cyklomaratón v atraktívnom vysokohorskom prostredí. Dlhé a náročné stúpania. Prekrásne výhľady.


Trasy HORAL 2020

Názov dĺžka prevýšenie (m.) Popis
HORAL Krejzi 134km 4.500m. Z organizačných dôvodov sa v roku 2020 trasa HORAL KREJZI nekoná!!!
134 km, celkové prevýšenie 4.500 m, (A-trasa – extrém maratón SLOVAK XCM TOUR. Trasa pre Slovenský pohár muži. Najdlhšia, najťažšia a najkrajšia trasa na Horalovi. Problém je, že nie je pre každého. Je len pre tých, ktorí pravidelne a veľa trénujú. Odmenou pre účastníkov je výšľap a výhǎd z 1948m. vysokej Kráľovej Hole.
HORAL Lejzi: 80 km 2.500 Trasa pre SLOVENSKÝ POHÁR. Nenechajte sa oklamať názvom tejto trasy. V žiadnom prípade si jej absolvovanie nemôžu dovoliť netrénovaní, alebo nebodaj leniví cyklisti. Účastníci 2x prekonajú nadmorskú výšku 1400m a v oblsti Panskej hole sa dostanú aj nad úroveň lesa.
HORAL Senzi: 48 km 1.500 Typická polmaratónska trať. Trasa Slovenský pohár pre kategórie Ženy 40+, Juniori)
HORAL Ízi 33 km 950 33 km,celkové prevýšenie 950 m. (D-trasa – štvrťmaratón SLOVAK XCM TOUR). Je to novinka od roku 2013. To už je naozaj niečo iné. Nejedná sa o skutočný maratón, ale niečo ako „maratónska prípravka“. S dĺžkou 33 km a 800m prevýšenia je táto trasa vhodná aj pre ľudí, ktorí si chcú pričuchnúť k maratónskej atmosfére a ich kondícia im neumožňuje absolvovať skutočný maratón.
HORAL Dejzi 17 km 350 Rodinná trasa, ktorá, od roku 2019, nesie aj meno ŠKODA FAMILY. Je 17 km dlhá a celkové prevýšenie je 350 m. Je to trasa určená len pre rodinné týmy. Je vedená po lesných asfaltových cestách, takže sa dá absolvovať aj s dieťaťom v prívesnom vozíku. Len malá časť trate vedie po nespevnenej komunikácii.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trás!

Pravidlá: Preteky sú súčasťou seriálov: ŠKODA BIKE OPEN TOUR, SLOVENSKÉHO POHÁRA XCM a INTERSPORT MARATHON SERIE. Riadi sa pravidlami pravidlami SZC. Ak nie je v týchto pravidlách stanovené inak, tak sa riadi pravidlami UCI.
Registrácia: V kancelárii pretekov. SVIT, ul Štefánikova (KOLIBA zrub č. 7) v piatok 07.8.2020 od 15:00 do 19:00, alebo v sobotu 8.8.2020 od 7:00 do 10:00 (LEJZI len do 08:00). Zoberte so sebou zdravotný preukaz poistenca! Pretekári štartujúci v seriáli „Slovenský pohár XCM“ sú povinní predložiť ku kontrole licenciu SZC.


Miesto štartu:

  HORAL Krejzi Svit – areál Koliba Štart: 07:00, Cieľ od 13:00 do 19:00
1 HORAL Lejzi Svit – areál Koliba Štart: 08:30, Cieľ od 12:00 do 15:30
2 HORAL Senzi Svit – areál Koliba Štart: 09:30, Cieľ od 13:00 do 14:00
3 HORAL Ízi Svit – areál Koliba Štart: 10:00 zmena!, Cieľ od 11:30 do 14:00
4 HORAL Dejzi Svit – areál Koliba Štart: 11:00 zmena!, Cieľ od 11:45 do 13:00

HORAL JUNIOR:        Tieto preteky sa konajú v nedeľu 9.8.2020 od 10:00 vo Svite pri Kolibe. Organizuje ich mesto Svit a Centrum voľného času.

Ceny: Pre prvých troch v každej kategórii vecné ceny. Hlavná cena v tombole bicykel ŠKODA v hodnote 700,-€. Celková hodnota cien, pre víťazov aj v tombole bude prevyšovať 3.300,-€.
Vyhlásenie výsledkov: HORAL DEJZI   14:00
HORAL ÍZI         15:00
HORAL SENZI   15:30
HORAL LEJZI    16:00
Losovanie tomboly od 16:30
Technická  pomoc: Na trase v priestoroch bufetov je k dispozícii základné náradie a základný materiál.
Štartovné: Štartovné sa hradí prevodom na účet organizátora: SK79 xxxx 0000 0014 7376 0653. Účastníci z CZ môžu platiť na účet: 389426033/xxxx prepočet kurzom: 1,- € = 25,-CZK. Poznámka: Od 6.8.2020 už nie sú možné platby prevodom)
cena zahŕňa:
 • technické zabezpečenie
 • profesionálne zdravotné zabezpečenie: RESCUE SERVIS s.r.o.
 • občerstvenie na trati – v cieli jedlo a pivo alebo nealko
 • štartovné číslo s menom  čipom (viď. Podmienky v cenách štartovného)
 • výživové doplnky NUTREND
Najbližšie zdravotné stredisko Obvodné zdrav. Stredisko Svit, Fraňa Kráľa 1.
Najbižšia nemocnica Nemocnica s poliklinikou Poprad, Bannícka 28.

Kategórie

HORAL KREJZI – EXTRÉM MARATÓN – Extrémne dlhá trať „A“
  ME Muži 19 – 39 rokov 1981 – 2001  
  MME Muži MASTERS B 40 – 49 rokov 1971 – 1980  
  MBE Muži MASTERS C 50 – 59 rokov 1961 – 1970  
  MCE Muži MASTERS D 60 rokov a viac 1960 a skôr  
  ZE Ženy 19 a viac rokov 2001 a skôr  
HORAL LEJZI – MARATÓN – Dlhá trať „B“
1 MM Muži 19 – 39 rokov 1981 – 2001  
2 MMM Muži MASTERS B 40 – 49 rokov 1971 – 1980  
3 MBM Muži MASTERS C 50 – 59 rokov 1961 – 1970  
4 MCM Muži MASTERS D 60 rokov a viac 1960 a skôr  
5 ZM Ženy 19 a viac rokov 2001 a skôr  
HORAL SENZI – POLMARATÓN – Stredná trať „C“
6 JP Juniori 17 – 18 rokov 2002 – 2003  
7 MP Muži 19 – 39 rokov 1981 – 2001  
8 MMP MASTERS B 40 – 49 rokov 1971 – 1980  
9 MBP MASTERS C 50 – 59 rokov 1961 – 1970  
10 MCP MASTERS D 60 rokov a viac 1960 a skôr  
11 ZJP Juniorky 17 – 18 rokov 2002 – 2003  
12 ZP Ženy 19 – 39 rokov 1981 – 2001  
13 ZMBP Ženy MASTERS B 40 – 49 rokov 1971 – 1980  
14 ZMCP Ženy MASTERS C 50 rokov a viac 1970 a skôr  
 HORAL IZI – ŠTVRŤMARATÓN – Krátka trať „D“
15 Kadeti 15 – 16 rokov 2004 – 2005  
16 Juniori 17 – 18 rokov 2002 – 2003  
17 Muži od 19 rokov 2000 a skôr  
18 ZKŠ Kadetky 15 – 16 rokov 2005 – 2006  
19 ZJŠ Juniorky 17 – 18 rokov 2002 – 2003  
20 Ženy od 19 rokov 2001 a skôr  
 HORAL DEJZI –  Rodinná trať „E“
21 R Rodina Dospelý od 18 rokov + dieťa do 14 rokov (rok narodenia 2006 a neskôr)    

Kategórie pre Slovenský pohár XCM sa vyhodnocujú samostatne. Body do celkového poradia SLOVAK XCM TOUR sa však započítavajú aj účastníkom SP XCM.

HORAL JUNIOR kategórie:
Preteky pre deti HORAL JUNIOR sa uskutočnia v sobotu 09.8.2020 od 10_00 vo Svite pri Kolibe !!!

Baby (*) 4 a menej rokov 2016 a neskôr
Mikro 5 – 6 rokov 2014 – 2015
Mili 7 – 8 rokov 2012 – 2013
Mini 9 – 10 rokov 2010 – 2011
Mladší Žiaci 11 – 12 rokov 2008 – 2009
Starší Žiaci 13 – 14 rokov 2006 – 2007
     

(*) – Kategória Baby je nesúťažná! Každá kategória je súťažou chlapcov a dievčat. Spoločne štartujú len v prípade nízkeho počtu štartujúcich.

Občerstvovacie stanice (bufety):

Trasa 1. bufet 2. bufet 3. bufet 4. bufet 5. bufet 6. bufet 7. bufet
HORAL KREJZI 20. km 49. km 54. km. 66. km 95. km 120. km 133. km, v cieli
HORAL LEJZI 20. km 40. km 65. km 80. km, v cieli      
HORAL SENZI 20. km 35. km 48. km, v cieli        
HORAL ÍZI 15. km 33. km, v cieli          
HORAL DEJZI 7. km 17km, v cieli          

V cieli okrem záverečného bufetu teplé jedlo. Na výber je bezmäsité ( pirohy s bryndzou), alebo mäsité (guláš) + pivo alebo nealko nápoj

Značenie trás

Podľa pravidiel UCI: Smerové šípky (tabule s bielym podkladom) ukazujú nasledujúce zmeny trate, križovatky, a všetky potenciálne nebezpečné situácie. Doplnkové značenie: pomocou PE pásov a farebných smerových šípiek nastriekaných výraznou sprejovou farbou na podklad a pevné predmety na trase.

 

Ubytovanie

1. stany v areáli plavárne vo Svite (zdarma)

2. množstvo penziónov a hotelov v okolí Svitu

Prihlasovanie Prostredníctvom ON-LINE prihlasovacieho systému. Alebo vytlačenú a vyplnenú prihlášku pošlite spolu s kópiou potvrdenia o zaplatení štartovného, na adresu: ŠK HORAL – ALTO Slovakia Sládkovičova 33 059 21 SVIT Tel.: +421 52 / 7756 885, 7757 122, 7757 158
Informácie Priebežne na www.horal.sk. Prípadne od 08:00 – 15:00 na horeuvedenej adrese a tel. číslach (p. Ivan ZIMA)
Protesty Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa v kancelárií preteku. Najneskôr však 15 minút pred vyhlasovaním výsledkov. Vklad je 20,-€, ktorý v  prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa
Ďalšie podmienky Podujatie sa uskutoční za každého počasia. V prípade extrémne chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate.
Maratón absolvujú účastníci za plnej cestnej premávky, bez dopravných obmedzení ostatných účastníkov na vlastné nebezpečenstvo.
Odporúčame lekársku prehliadku!
Osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov !
Trasa HORAL Dejzi je určená pre rodiny (dospelý + dieťa). Dieťa môže jazdiť na samostatnom bicykli, alebo môže byť vezené rodičom na sedačke. Maximálny vek dieťaťa je 14 rokov.
Moderná cyklistická prilba, ktorej základ tvorí polystyrenový výlisok, je povinná počas celého absolvovania trate (aj pre dieťa v kategórii Rodina) !!! Prilba musí byť pevne upnutá na hlave účastníka!Časový limit absolvovania trás HORAL je do 19:00, + splnenie limitov na trase (Liptovská Teplička do 16:00, Šuňava do 17:30)
Ochrana osobných údajov
 • Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.
 • Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Účastníci sa zúčastňujú v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom.
 • Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je nevyhnutný podpis zákonného zástupcu. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.
 • Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu všetkých poli formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb pre prevádzkovateľa (Občianske združenie ŠK HORAL – ALTO Slovakia) a jeho zmluvných sprostredkovateľov (prihlasovanie: František Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351, časomiera: VOS-TPK s.r.o., IČO: 47632895, seriály: ŠKODA BIKE OPEN TOUR
 • Tento súhlas daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihlášky a je ho možne kedykoľvek odvolať podľa § 28 cit. Zákona písomne alebo e-mailom (sao(zavinač)sao-tatry.sk) Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov. Používaním tejto www stranky, súhlasíte s použitím Cookies.

https://www.horal.sk

Mediálni partneri

[:sk]Informácie GDPR[:]

[:sk]Informácie GDPR[:]

[:sk]

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Pre informačné systémy: SAO-TATRY.SK, VOS-TPK, HVIEZDA FAXCOPY a ŠKODA AUTO Slovensko

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je občianske združenie:

Športový klub HORAL – ALTO Slovakia, Mierová 84, 059 21 Svit, IČO:377 957 41, email: office@horal.sk.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:

Ing. Ivan Zima, horal@horal.sk

 1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: zabezpečenie dotknutej osoby účasti v súťaži na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby. V prípade samostatne udeleného súhlasu, môže prevádzkovateľ aj zverejňovať osobné údaje dotknutej osoby ako výhercu, v rozsahu a za podmienok udelených v súhlase.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

 1. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: súťažiaci

Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, emailová adresa, telefónne číslo, klub, fotografia, výhra.

 1. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Iný oprávnený subjek,             IČO, (účel)
všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • František Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351, (registračný systém)
 • VOS -TPK s.r.o., IČO: 47632895, (časomiera)
 • FaxCopy a.s., IČO: 35 729 040, (fotografické služby)
 • ŠKODA AUTO Slovensko, IČO: 31 347 215 (marketing)

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

 1. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (osobne, emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa, cez web stránku SAO-TATRY.SK)

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu – ukončenia súťaže. V prípade samostatne udeleného súhlasu, môže prevádzkovateľ aj zverejňovať osobné údaje dotknutej osoby po dobu 10 rokov odo dňa vyhodnotenia súťaže prostredníctvom web stránky prevádzkovateľa a webových stránok vyššie uvedených zmluvných oprávnených subjektov

 1. Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

 1. Práva dotknutej osoby
  Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: office@horal.sk, alebo sao@sao-tatry.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

 1. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba (alebo jej zákonný zástupca) poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou). V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude dotknutá osoba zapojená do súťaže. V prípade, ak dotknutá osoba (alebo jej zákonný zástupca) osobné údaje poskytne, ale neudelí súhlas so zverejnením osobných údajov v prípade výhry, bude dotknutá osoba zapojená do súťaže, ale nebude ako výherca zverejnená.

[:]

HORAL JUNIOR 2021 – propozície

HORAL JUNIOR

Svit – Koliba 15.8.2021 (nedeľa)

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

Organizátor a usporiadateľ
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU SVIT, Mesto Svit

Dátum konania súťaže
15.augusta 2021 / nedeľa

Presné miesto štartu a cieľa
Svit, ul. Štefánikova (KOLIBA)

Trate
Dĺžka a náročnosť trate podľa kategórií

Čas štartu
Kategória
Baby štart 10.00 hod.

Ostatné kategórie následne až po starších žiakov.

Miesto a čas prezentácie
Svit, ul. Štefánikova (zrub č. 7 v areáli KOLIBA)

 • 15. augusta nedeľa od 08.00 hod.

Prihlásenie: možné prihlásenie vopred on-line na stránke: ….www.bude doplnené.sk…… Alebo dodatočne priamo pri prezentácií v zrube č, 7 v areáli Koliba.

Pre prihlásenie na súťaž v deň konania podujatia v kancelárii pretekov, je nutné prísť s dostatočným predstihom.

Covid-19 opatrenia (Vyhláška 223/2021 ÚVZSR)
Organizátor je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá sa pri vstupe na hromadné podujatie preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR, alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.
Negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19, je možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:
a) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
b) ktoré sú najmenej 21dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
c) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
d) ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
e) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
f) ide o osobu do 10 rokov veku.

Štartové čísla
HORAL JUNIOR štartuje s nevratnými štartovnými číslami, ktoré budú na prezentácií vydávané vzostupne bez ohľadu na kategórie. Radenie do štartovacieho koridoru sa postupuje podľa štartových čísiel ( rozhoduje čas fyzickej prezentácie, nie výkonnosť ani online prihlásenie) a to vo všetkých kategóriách okrem nesúťažnej kategórie Baby. V kategórií Baby budeme radiť deti podľa vlastného posúdenia rodičov (skúsenejšie deti dopredu) prípadne rozhodnutia rozhodcov.

Na prezentácií nie je možné vyzdvihnúť štartové číslo pre iných pretekárov (len zákonný zástupca).

Kategórie:

Baby

 

2017 a viac

Mikro

 

2015– 2016

Mili

 

2013– 2014

Mini

 

2011– 2012

Mladší Žiaci

 

2009– 2010

Starší Žiaci

 

2007– 2008

Každá kategória je súťažou chlapcov a dievčat. Vyhlasovaná je každá kategória zvlášť.

PROGRAM:

Počas celého podujatia bude pripravený pre účastníkov aj kultúrny program, ktorý zabezpečuje organizátor.

Štartovné
1 € kategória baby
3,50 € kategória mikro až starší žiaci

Ceny

Každý účastník obdrží účastnícky list (diplom) respektíve plagát.
Kategória Baby je nesúťažná, ceny obdržia všetci účastníci.
Kategória mikro až starší žiaci prví traja v každej kategórií medaila.

Trate HORAL JUNIOR

a/ Baby, asfalt rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 1 – 2 minúty
b/ Mikro, terén rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 5 – 10 minút
c/ Mili, terén rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 10 – 15minút
d/ Mini, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 15 – 20 minút
e/ Mladší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 20 – 25 minút
f/ Starší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 25 – 35 minút.

Podmienky účasti:
Pretekári v týchto kategóriách môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorí bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.
Pre kategórie “baby” je dovolené používať aj odrážadlá, trojkolky alebo kolobežky. Pre ostatné kategórie sa doporučuje horský bicykel.
Cyklistická prilba je povinná.

Ubytovanie
Pre účastníkov odporúčame
:
hotel SPOLCENTRUM – Svit, chaty KOLIBA – Svit, Formačné centrum SKALA – Svit. Hotely a penzióny v okolí Svitu

Iné

 1. HORAL JUNIOR sa uskutoční za každého počasia – za extrémneho počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu prípadne zrušenie súťaže. Sledujte informácie na www.horal.sk
 2. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť
 3. Deťom odporúčame lekársku prehliadku
 4. Poriadateľ neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou
 5. Pre súťaž je povolený horský bicykel v dobrom technickom stave (kategória baby aj odrážadlá, trojkolky)
 6. Súťaž sa riadi týmito pravidlami

 

 

[:en]

Generál sponsor of ŠKODA HORAL MTB MARATHON

cropped-SKODA-HORAL-2015-logo_final.jpg

Main sponsors

Accomodation sponsors

Partners

ŠKODA HORAL MARATHON

ONE DAY – 5 TRACKS – Everybody can choose his track
12. 08. 2017

[:]