[:sk]

Generál sponsor of ŠKODA HORAL MTB MARATHON

cropped-SKODA-HORAL-2015-logo_final.jpg

Main sponsors

Accomodation sponsors

Partneri

ŠKODA HORAL MARATHON

ONE DAY – 5 TRACKS – Everybody can choose his track
12. 08. 2017

HORAL a životné prostredie

HORAL a životné prostredie

Myslíme si, že sa dá povedať, že horská cyklistika a aj cyklistika všeobecne je ekologický šport. Nezaťažuje príliš životné prostredie a jej negatívny vplyv na prírodu je minimálny.  Záleží už iba na správaní samotného cyklistu ako veľmi prírode škodí.
My na Horalovi, od jeho samotného vzniku, apelujeme na cyklistov a snažíme sa dodržať zásady minimálnych negatívnych vplyvov. Veď aj trasy Horala vedú cez národné parky a keby sme to nedodržiavali, tak by Horal už dávno nedostal výnimku za zákona o životnom prostredí.
So vstupom značky ŠKODA ako generálneho partnera podujatia sa tieto naše zvyky z minulosti ešte viac zdôraznili a spolu s partnermi sa snažíme vytvoriť čo najekologickejšie podujatie. V tomto článku sa budeme snažiť čo najviac upresniť požiadavky na účastníkov, aby sa nám tieto ciele podarilo naplniť.

Na trati

Je absolútne zakázané vyhadzovať odpadky na trati!!! Nedodržanie tejto podmienky môže byť dôvodom na diskvalifikáciu pretekára a jeho vylúčenie s pretekov. Na dodržiavanie tohto pravidla nám pomáhajú dohliadať všetci traťoví komisári, ktorí sú rozmiestnení po celej trati. Jediným miestom kde cyklisti môžu odhodiť odpad sú vymedzené úseky občerstvovacích zón.
Je zakázané skracovať si trať a pohybovať sa mimo vyznačenej trate.
Je zakázané nadmerným hlukom rušiť prirodzených obyvateľov lesa. Na druhej strane mierna hlučnosť (hovor, spev, popiskovanie, zvonček, …) je žiadúca, aby nedošlo k nečakanému a nežiadúcemu kontaktu s obyvateľmi lesa.

V areáli


Stravu a nápoje budeme vydávať nasledujúcim spôsobom:

Pirohy – budú podávané na biolologicky odbúrateľných miskách s biologicky odbúrateľnými vidličkami. Tieto riady aj s prípadným zvyškom jedla dávajte ho hnedých odpadových nádob, určených na kuchynský odpad.

Guláš – bude podávaný v plastových miskách opakovane použiteľných s nerezovou lyžicou. Použité riady odkladajte na určené miesta. Organizátori ich budú zbierať, dajú ich umyť a opätovne budú použité na výdaj stravy. Prípadné zbytky jedla (tuhú zložku) dávajte do hnedých odpadových nádob, určených na kuchynský odpad.

Nápoje (pivo a kofola) – budú podávané v biolologicky odbúrateľných pohároch. Použité poháre (bez nápoja) dávajte ho hnedých odpadových nádob určených na kuchynský odpad.

Žlté kontajnery – plasty

Patrí sem:
Plastové fľaše od nápojov – číre, modré, zelené, červené, hnedé, žlté, rastlinných obalov
Plastové obaly z drogérie – aviváž, jar, tekutý prací prášok
Obalové fólie – čisté igelity
Kovové obaly – železné a hliníkové plechovky od potravín a nápojov
VKM – tetrapaky – obaly od trvanlivého mlieka a nápojov

Nepatrí sem:
mastné obaly so zvyškami potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok ako napr. motorových olejov, farieb a pod., celofán, guma, molitan, autoplasty

Zelené kontajnery – sklo

Patrí sem:

číre, zelené, hnedé fľaše od nápojov, zaváranín, sklenené poháre, tabuľkové sklo z okien

Nepatrí sem:

porcelán, keramika, dymové a drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, sklobetóny, plexisklo, žiarivky, teplomery

Modrý kontajner – papier

Patrí sem:

noviny, časopisy, letáky, kancelársky papier, knihy bez obalov, zošity, katalógy, kartón, lepenka

Nepatrí sem:

väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo ináč znečistený papier, kopírovací a voskový papier, hygienické potreby –plienky, vreckovky, obaly od vajec, VKM (nápojové kartóny) od mlieka, džúsov

Dôležité: Kartónové obaly pred vhodením do zbernej nádoby stlačte nohou!

Čierne kontajnery – komunálny odpad
to čo sa nehodí do predchádzajúcich vymenovaných.

V areáli sa budú pohybovať organizátori, ktorí budú dohliadať na dodržiavanie týchto pravidiel a na prípadné porušenia budú upozorňovať.

PVPS a.s. opäť partnerom Horala

PVPS a.s. opäť partnerom Horala

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. (PVPS), patrí tiež už k tradičným partnerom Horala. Aj tento rok sa zaraďuje medzi našich partnerov.

Cieľom spolupráce je podporiť využívanie kvalitnej a zdravotne nezávadnej pitnej vody, ako aj pripomenutie nutnosti ochrany žívotného prostredia.

Mimochodmom, viete že, voda ktorú pijeme v mestách a obciach takmer v celej Podtatranskej kotliny pochádza z miest kadiaľ vedú trasy maratónu Horala. Priamo pod Kráľovou hoľou v katastri obce Liptovská Teplička sú zdroje vody pre Poprad, Svit a mnoho ďalších obcí. Aj preto Vás žiadame aby ste boli na trati ohľaduplní k životnému prostrediu. Nevyhadzujte odpadky, ani žiadnym iným spôsobom nepoškodzujte našu vzácnu prírodu.

Covid-19 opatrenia a podmienky účasti

Covid-19 opatrenia a podmienky účasti

V dôsledku stále pretrvávajúcej epidemiologickej situácie si Vás dovoľujeme upozorniť na podmienky vstupu do priestorov podujatia a na všeobecné zásady správania sa v areáli pretekov. Všetky opatrenia sú v súlade s vyhláškou 223/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Podľa vyhlášky ÚVZSR je organizátor povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe:

 1. ktorá sa pri vstupe na hromadné podujatie preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR, alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín,

 2. alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.

V deň pretekov bude možné sa nechať otestovať priamo v areáli pretekov pri Kolibe.

Negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19, je možné nahradiť potvrdením o očkovaní, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 180 dní. Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do 12 rokov.

Pre potvrdenie o zaočkovaní platia nasledovné lehoty:

 1. najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou,

 2. najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky s jednodávkovou schémou,

 3. najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19.

Ďalej prosíme všetkých účastníkov, aby dodržiavali lokálne opatrenia a správali sa zodpovedne kvôli sebe, ale aj ostatným účastníkom podujatia.

Propozície HORAL 2021

ŠKODA HORAL MTB MARATÓN 2021 – 22. ročník – propozície

 

Termín sobota 14.8.2021
Hlavný Usporiadateľ ŠK HORAL – ALTO Slovakia
Ďalší usporiadatelia mesto Svit, obce Liptovská Teplička, Šuňava, Vikartovce
Riaditeľ pretekov:  Ing. Ivan ZIMA
Hlavný rozhodca: Ing. Dušan Richter
Časomiera: Ing. Dušan Richter, VOS TPK
Výsledkový servis: František Teplický, STAVBY a OBCHOD, (SAO)
Generálny sponzor: ŠKODA
Oblasť trás:  pohorie Kozie Chrbty, Nízke Tatry v okolí Kráľovej Hole
Charakteristika:  Horský cyklomaratón v atraktívnom vysokohorskom prostredí. Dlhé a náročné stúpania. Prekrásne výhľady.


Trasy HORAL 2021

Názov dĺžka prevýšenie (m.) Popis
HORAL Krejzi 133km 4.500m.

Trasa HORAL KREJZI v roku 2021 NEBUDE !

133 km, celkové prevýšenie 4.500 m. Najdlhšia, najťažšia a najkrajšia trasa na Horalovi. Problém je, že nie je pre každého. Je len pre tých, ktorí pravidelne a veľa trénujú. Odmenou pre účastníkov je výšľap a výhǎd z 1948m. vysokej Kráľovej Hole.

HORAL Lejzi: 80 km 2.500 Nenechajte sa oklamať názvom tejto trasy. V žiadnom prípade si jej absolvovanie nemôžu dovoliť netrénovaní, alebo nebodaj leniví cyklisti. Účastníci 2x prekonajú nadmorskú výšku 1400m a v oblsti Panskej hole sa dostanú aj nad úroveň lesa.
HORAL Senzi: 48 km 1.500 Typická polmaratónska trať. V roku 2021 po 1. krát doplnenená aj o kategóoriu eBIKE. 
HORAL Ízi 33 km 950 33 km,celkové prevýšenie 950 m. Nejedná sa o skutočný maratón, ale niečo ako „maratónska prípravka“. S dĺžkou 33 km a 800m prevýšenia je táto trasa vhodná aj pre ľudí, ktorí si chcú pričuchnúť k maratónskej atmosfére a ich kondícia im neumožňuje absolvovať skutočný maratón.
HORAL Dejzi 17 km 350 Rodinná trasa, ktorá, od roku 2019, nesie aj meno ŠKODA FAMILY. Je 17 km dlhá a celkové prevýšenie je 350 m. Je to trasa určená len pre rodinné týmy. Je vedená po lesných asfaltových cestách, takže sa dá absolvovať aj s dieťaťom v prívesnom vozíku. Len malá časť trate vedie po nespevnenej komunikácii.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trás!

Pravidlá: Preteky sú súčasťou seriálov: ŠKODA BIKE OPEN TOUR. Riadia sa pravidlami SZC a UCI.
Registrácia: V kancelárii pretekov. SVIT, ul Štefánikova (KOLIBA zrub č. 7) v piatok 13.8.2021 od 15:00 do 19:00, alebo v sobotu 14.8.2021 od 7:00 do 10:00 (KREJZI len do 07:30, LEJZI len do 08:00). Zoberte so sebou zdravotný preukaz poistenca!


Miesto štartu:

  HORAL Krejzi Svit – areál Koliba Štart: 07:00, Cieľ od 13:00 do 19:00
1 HORAL Lejzi Svit – areál Koliba Štart: 08:30, Cieľ od 12:00 do 15:30
2a HORAL Senzi eBIKE * Svit – areál Koliba Štart: 09:00, Cieľ od 13:00 do 14:00
2b HORAL SENZI Svit – areál Koliba Štart 09:30, Cieľ od 13:00 do 14:00
3 HORAL Ízi Svit – areál Koliba Štart: 10:00,  Cieľ od 11:30 do 14:00
4 HORAL Dejzi Svit – areál Koliba Štart: 11:00, Cieľ od 11:45 do 13:00
 

* HORAL Senzi eBIKE podmienky:

 • kategória eBIKE je nesúťažná a bez vyhlasovania výsledkov
 • pre účastníkov eBIKE kategórie bude vyhlásená samostatná tombola v ktorej budú vylosované 3 ceny od generálneho partnera ŠKODA
 • na eBiku nie je povolené na trati meniť baterku – do cieľa musí prísť účastník s batériou s ktorou nastúpil na štart
 • nie je povelené zúčastniť sa s upravovaným (prečipovaným) eBikom. Povolené sú iba iba eBicykle v stave v akom ich dodáva výrobca. Čiže nemajú zvýšený výkon a pomájajú jazdcovi elektropohonom iba do max. rýchlosti 25km / h.

HORAL JUNIOR:        Tieto preteky sa konajú v nedeľu 15.8.2021 od 10:00 vo Svite pri Kolibe. Organizuje ich mesto Svit a Centrum voľného času.

Ceny: Pre prvých troch v každej kategórii vecné ceny. Hlavná cena v tombole bicykel ŠKODA v hodnote 700,-€. Celková hodnota cien, pre víťazov aj v tombole bude prevyšovať 3.300,-€.
Vyhlásenie výsledkov: HORAL DEJZI   14:00
HORAL ÍZI         15:00
HORAL SENZI   15:30
HORAL LEJZI    16:00
HORAL KREJZI 18:00
Losovanie tomboly od 18:30
Technická  pomoc: Na trase v priestoroch bufetov je k dispozícii základné náradie a základný materiál.
Štartovné: Štartovné sa hradí prevodom na účet organizátora:SK79 0200 0000 0014 7376 0653. Účastníci z CZ môžu platiť na účet: 389426033/0800 prepočet kurzom: 1,- € = 25,-CZK. Poznámka: Od 11.8.2021 už nie sú možné bezhotovostné platby prevodným príkazom.
cena zahŕňa:
 • technické zabezpečenie
 • profesionálne zdravotné zabezpečenie: RESCUE SERVIS s.r.o.
 • občerstvenie na trati – v cieli jedlo a pivo alebo nealko
 • štartovné číslo s menom  čipom (viď. Podmienky v cenách štartovného)
 • výživové doplnky NUTREND
Najbližšie zdravotné stredisko Obvodné zdrav. Stredisko Svit, Fraňa Kráľa 1.
Najbižšia nemocnica Nemocnica s poliklinikou Poprad, Bannícka 28.

 

Covid-19 opatrenia (Vyhláška 223/2021 ÚVZSR)

Organizátor je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá sa pri vstupe na hromadné podujatie preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR, alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.
V deň pretekov bude možné sa nechať otestovať priamo v areáli pretekov pri Kolibe.
Negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19, je možné nahradiť potvrdením o očkovaní, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 180 dní. Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do 12 rokov.

Pre potvrdenie o zaočkovaní platia nasledovné lehoty:
a) najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou,
b) najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky s jednodávkovou schémou,
c) najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19.

Ďalej prosíme všetkých účastníkov, aby dodržiavali lokálne opatrenia a správali sa zodpovedne kvôli sebe, ale aj ostatným účastníkom podujatia.

 

Kategórie

HORAL KREJZI – EXTRÉM MARATÓN – Extrémne dlhá trať „A“
ME Muži 19 – 39 rokov 1982 – 2002
MME Muži MASTERS B 40 – 49 rokov 1972 – 1981
MBE Muži MASTERS C 50 – 59 rokov 1962 – 1971
MCE Muži MASTERS D 60 rokov a viac 1961 a skôr
ZE Ženy 19 a viac rokov 2002 a skôr
HORAL LEJZI – MARATÓN – Dlhá trať „B“
1 MM Muži 19 – 39 rokov 1982 – 2002
2 MMM Muži MASTERS B 40 – 49 rokov 1972 – 1981
3 MBM Muži MASTERS C 50 – 59 rokov 1962 – 1971
4 MCM Muži MASTERS D 60 rokov a viac 1961 a skôr
5 ZM Ženy 19 a viac rokov 2002 a skôr
HORAL SENZI – POLMARATÓN – Stredná trať „C“
6eM Me Muži eBIKE bez rozdielu veku
6eZ Ze Ženy eBIKE bez rozdielu veku
6 JP Juniori 17 – 18 rokov 2003 – 2004
7 MP Muži 19 – 39 rokov 1982 – 2002
8 MMP MASTERS B 40 – 49 rokov 1972 – 1981
9 MBP MASTERS C 50 – 59 rokov 1962 – 1971
10 MCP MASTERS D 60 rokov a viac 1961 a skôr
11 ZJP Juniorky 17 – 18 rokov 2003 – 2004
12 ZP Ženy 19 – 39 rokov 1982 – 2002
13 ZMBP Ženy MASTERS B 40 – 49 rokov 1972 – 1981
14 ZMCP Ženy MASTERS C 50 rokov a viac 1971 a skôr
HORAL IZI – ŠTVRŤMARATÓN – Krátka trať „D“
15 Kadeti 15 – 16 rokov 2005 – 2006
16 Juniori 17 – 18 rokov 2003 – 2004
17 Muži od 19 rokov 2001 a skôr
18 ZKŠ Kadetky 15 – 16 rokov 2006 – 2007
19 ZJŠ Juniorky 17 – 18 rokov 2003 – 2004
20 Ženy od 19 rokov 2002 a skôr
HORAL DEJZI –  ŠKODA FAMILY. Rodinná trať „E“ 
21 R Rodina Dospelý od 18 rokov + dieťa do 14 rokov (rok narodenia 2007 a neskôr)

HORAL JUNIOR kategórie:

Preteky pre deti HORAL JUNIOR sa uskutočnia v nedeľu 15.8.2021 od 10_00 vo Svite pri Kolibe !!! Organizuje Mesto Svit a CVČ Svit.

Baby (*) 4 a menej rokov 2017 a neskôr
Mikro 5 – 6 rokov 2015 – 2016
Mili 7 – 8 rokov 2013 – 2014
Mini 9 – 10 rokov 2011 – 2012
Mladší Žiaci 11 – 12 rokov 2009 – 2010
Starší Žiaci 13 – 14 rokov 2007 – 2008

(*) – Kategória Baby je nesúťažná! Každá kategória je súťažou chlapcov a dievčat. Spoločne štartujú len v prípade nízkeho počtu štartujúcich.

Občerstvovacie stanice (bufety):

Trasa 1. bufet 2. bufet 3. bufet 4. bufet 5. bufet 6. bufet 7. bufet
HORAL KREJZI 20. km 49. km 54. km. 66. km 95. km 120. km 133. km, v cieli
HORAL LEJZI 20. km 40. km 65. km 80. km, v cieli
HORAL SENZI + eBIKE 20. km 35. km 48. km, v cieli
HORAL ÍZI 15. km 33. km, v cieli
HORAL DEJZI 7. km 17km, v cieli

V cieli okrem záverečného bufetu teplé jedlo. Na výber je bezmäsité ( pirohy s bryndzou), alebo mäsité (guláš) + pivo alebo nealko nápoj

Značenie trás

Podľa pravidiel UCI: Smerové šípky (tabule s bielym podkladom) ukazujú nasledujúce zmeny trate, križovatky, a všetky potenciálne nebezpečné situácie. Doplnkové značenie: pomocou PE pásov a farebných smerových šípiek nastriekaných výraznou sprejovou farbou na podklad a pevné predmety na trase.

 

Ubytovanie

1. stany v areáli plavárne vo Svite (zdarma)

2. množstvo penziónov a hotelov v okolí Svitu

Prihlasovanie Prostredníctvom ON-LINE prihlasovacieho systému.
Informácie Priebežne na www.horal.sk. Prípadne od 08:00 – 15:00 na adrese a tel. čísle: ŠK HORAL – ALTO Slovakia, Sládkovičova 33, 059 21 SVIT, Tel.: +421 52 3210 400 (p. Ivan ZIMA)
Protesty Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa v kancelárií preteku. Najneskôr však 15 minút pred vyhlasovaním výsledkov. Vklad je 20,-€, ktorý v  prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa
Ďalšie podmienky Podujatie sa uskutoční za každého počasia. V prípade extrémne chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate.
Maratón absolvujú účastníci za plnej cestnej premávky, bez dopravných obmedzení ostatných účastníkov na vlastné nebezpečenstvo.
Odporúčame lekársku prehliadku!
Osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov !
Trasa HORAL Dejzi je určená pre rodiny (dospelý + dieťa). Dieťa môže jazdiť na samostatnom bicykli, alebo môže byť vezené rodičom na sedačke. Maximálny vek dieťaťa je 14 rokov.
Moderná cyklistická prilba, ktorej základ tvorí polystyrenový výlisok, je povinná počas celého absolvovania trate (aj pre dieťa v kategórii Rodina) !!! Prilba musí byť pevne upnutá na hlave účastníka!Časový limit absolvovania trás HORAL je do 19:00, + splnenie limitov na trase (Liptovská Teplička do 16:00, Šuňava do 17:30)
Ochrana osobných údajov
 • Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.
 • Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Účastníci sa zúčastňujú v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom.
 • Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je nevyhnutný podpis zákonného zástupcu. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.
 • Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu všetkých poli formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb pre prevádzkovateľa (Občianske združenie ŠK HORAL – ALTO Slovakia) a jeho zmluvných sprostredkovateľov (prihlasovanie: František Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351, časomiera: VOS-TPK s.r.o., IČO: 47632895, seriály: ŠKODA BIKE OPEN TOUR
 • Tento súhlas daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihlášky a je ho možne kedykoľvek odvolať podľa § 28 cit. Zákona písomne alebo e-mailom (sao(zavinač)sao-tatry.sk) Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov. Používaním tejto www stranky, súhlasíte s použitím Cookies.

https://www.horal.sk

Mediálni partneri

ZMENA trás a časov štartov

Na tratiach LEJZI, SENZI a ÍZI došlo k vynútenej zmene. Keďže sme neobdržali súhlas jedného z vlastníkov, museli sme zmeniť trasy tak, aby neprechádzali cez pozemky dotknutého vlastníka. Zmena sa dotýka trás LEJZI, SENZI a ÍZI. Je to po prvom stúpaní v doline Medzi hory (cca 6-ty kilometer). Po vystúpaní na hrebeň (pod vedením vysokého napätia sa nebude odbočovať doprava do zjazdu cez les a po lúke do Lopušnej doliny, ale bude sa pokračovať rovno (po vrstevnici). Krátkym technickým žľabom sa trasa napojí na asfaltovú cestu vedúcu z doliny Vápenica do Lopušnej doliny. Po tejto asfaltovej ceste budú cyklisti pokračovať zjazdom až na križovatku v Lopušnej doline, kde sa napoja na pôvodnú trasu. Táto zmena je už na webovej stránke v mapách zrealizovaná.

POZOR!
Keby sa niekto z trasy ÍZI zdržal (napríklad z dôvodu technickej poruchy) a meškal by v Lopušnej doline viac ako 1/2 hodiny, mohlo by sa stať, že v tomto novom asfaltovom zjazde by mohol stretávať pretekárov z rodinnej trasy DEJZI. Trasa DEJZI ide v tomto mieste v protismere do doliny Vápenica. Buďte v takomto prípade mimoriadne opatrní a ohľaduplní!

Z uvedeného dôvadu zmeny trasy sma museli zmeniť aj časy štartov kategórií ÍZI a DEJZI. Aktuálne sú štarty naplánované takto:

1 HORAL Lejzi Svit – areál Koliba Štart: 08:30, Cieľ od 12:00 do 15:30
2 HORAL Senzi Svit – areál Koliba Štart: 09:30, Cieľ od 13:00 do 14:00
3 HORAL Ízi Svit – areál Koliba Štart: 10:00 zmena!, Cieľ od 11:30 do 14:00
4 HORAL Dejzi Svit – areál Koliba Štart: 11:00 zmena!, Cieľ od 11:45 do 13:00
[:en]

Generál sponsor of ŠKODA HORAL MTB MARATHON

cropped-SKODA-HORAL-2015-logo_final.jpg

Main sponsors

Accomodation sponsors

Partners

ŠKODA HORAL MARATHON

ONE DAY – 5 TRACKS – Everybody can choose his track
12. 08. 2017

[:]