[:sk]

Stručné informácie o registračnom formulári

Webový registračný formulár slúži na jednoduché a rýchle registrovanie na maratón ŠKODA HORAL MTB MARATÓN 2019. Výhodou tohto formulára je rýchle a pohodlné prihlasovanie na HORAL aj pre neregistrovaných používateľov centrálneho registračného systému SAO.

[:en]

Brief information about registration form

Web registration form serves for simple and quick registration for MTB marathon HORAL 2019. Advantage of this form is quick and comfortable login for HORAL even for unregistred users of SAO registration system.

[:]