SPORT AMBASADOR IN RULAR AREAS (SARU) – výzva k akcii

SARU priebeh projektu

PRIEBEH PROJEKTU Poslaním projektu „Športoví ambasadori vo vidieckych oblastiach (SARU)“ je poskytovať podporu, ktorá umožní komunitám v menej privilegovaných oblastiach organizovať atraktívne športové podujatia, a tak podnietiť budovanie miestnej komunity, ako aj...

SARU projekt

NAŠA MISIA Poslaním projektu „Športoví ambasadori vo vidieckych oblastiach (SARU)“ je poskytovať podporu, ktorá umožní komunitám v menej privilegovaných oblastiach organizovať atraktívne športové podujatia, a tak podnietiť budovanie miestnej komunity, ako aj...

SARU – hlavná stránka

Približne polovicu územia EÚ tvoria okrajové vidiecke oblasti. V týchto oblastiach žije 23% obyvateľstva a ďalších 35% žije prevažne vo vidieckych oblastiach. V týchto územiach sa stretávame s nízkou mierou zamestnateľnosti a vysokým percentom nezamestnanosti, vrátane...