Registrácia organizátorov-dobrovoľníkov

Tento formulár slúži na registráciu dobrovoľníkov, ktorí už sú zaradení do organizačného tímu HORAL 2019.Registráciu môže vykonať vedúci skupiny, alebo dobrovoľník sám.Registrácia slúži na prípravu a distribúciu tričiek organizátorom a na zaradenie organizátora do...

preèítajte si viac

ENI – úvodné informácie

S potešením Vás chceme informovať, že Horal sa stal súčasťou medzinárodného projektu podporovaného cez program EÚ Erasmus+. Projekt pod názvom „Encourage, Involve, Engage” (ENI) je zameraný na mladých dobrovoľníkov (do 25 rokov) pri organizovaní...

preèítajte si viac