TRASA

Do 31.5.2017

Do 30.6.2017

Do 09.8.2017

Od 10.8.2017

 12. august 2017
so suvenírom so suvenírom bez suveníru bez suveníru
HORAL KREJZI 18 € 22 € 29 € 30 €
HORAL LEJZI 18 € 21 € 27 € 30 €
HORAL SENZI 18 € 20 € 21 € 22 €
HORAL ÍZI 17 € 18 € 19 € 21 €
HORAL DEJZI (1 rodič + 1 dieťa)
12 € 12 € 13 € 16 €
HORAL DEJZI (2. a ďalšie dieťa) 6 € 6 € 6 € 8 €

 UEC Majstrovstvá Európy XCM
(13. august 2017)