HORAL ELIMINATOR 1. ročník – propozície

Verejné preteky Horal Eliminator MTB XCE 11.08.2017
POPRAD Námestie sv. Egídia


Organizátor:                         mesto Poprad, mesto Svit, CYKLOMAX, ŠK HORAL
Termín:                                 11.08.2017 od 09:00
Miesto konania:                  Námestie sv. Egídia pred OC FORUM
Kancelária pretekov:         Mestské informačné centrum, Námestie sv. Egídia 43/86, 058 01 Poprad
Riaditeľ pretekov:              Mgr. Peter Procházka
Technický riaditeľ:             Ondrej Glajza
Hlavný rozhodca:               Pavol Miazdra
Organizačný výbor:           Radoslav Ilenčík – servis a starostlivosť o pretekárov
Dobrovoľníci:                      MUDr. Rastislav Šaling
Technické zabezpečenie:   Štefan Babič
Info:                                        eliminator@horal.sk, +421 52 716 7234, +421 910 890 045

Zdravotné zabezpečenie:   Červený kríž Poprad

Časový rozpis pretekov:
09:00-10.00 registrácia pretekárov všetkých kategórií
09.00-10.45 tréning XCE
11.00 kvalifikačné jazdy XCE
13.30 vylučovacie jazdy XCE
16.00 finále XCE
18.00 koncert

Kategórie a štartovné:
Žiaci: 2003 – 2005 … zdarma
Kadetí: 2001-2002 … 2,-€
Dorastenky: 2001 -2005 … 2,-€
Ženy: 2000 a staršie 5,-€
Muži: 2000 a starší 5,-€

Prihlášky: pre urýchlenie registrácie môžete prihlášky posielať na adresu:

Odmeny XCE:
Miesto:    1.     2.     3.      4.     5.
Ženy:    50,-  35,-  25,-  15,-  10,-
Muži:   100,- 80,-   60,-  30,-  20,-
Žiaci, kadeti a dorastenky: vecné ceny.

Podmienky a povinnosti účastníkov pretekov:
1. Preteká sa podľa pravidiel UCI-medzinárodnej cyklistickej únie a pravidiel SZC pre rok 2017.
2. Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na preteky.
3. Usporiadateľ neručí za škody vzniknuté počas pretekov účastníkom ako aj sprievodu vzniknuté a nimi spôsobené, ďalej spôsobené treťou osobou na majetku, zdraví, ako aj škody spôsobené
pretekárom a doprovodu tretím osobám a subjektom.
4. Pretekár musí byť vybavený prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave a pevne upnutú počas celých pretekov.
5. Štartovné čisla sú až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa, nesmú sa upravovať a sú neprenosné na inú osobu.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií.
http://www.horal.sk