V súvislosti s pripravovanými Majstrovstvami Európy 2017 experimentujeme aj s areálom ŠTART / CIEĽ. Rozhodli sme sa preto situovať hlavný stan pretekov na ulicu Štefánikovu č.1 vo Svite. Je to areál vymedzený budovami Stredná škola – ISKRA ARÉNA – Mestský úrad – BOOM HOUSE. Tento priestor sa nám javí ako vhodnejší pre potreby maratónu. Prezentácia a registrácia pretekárov bude prebiehať v malej telocvični ISKRA ARÉNY. Podobne aj ostatné služby a celý program budú v tomto areáli.

Parkoviská pre účastníkov budú hlavne pred firmou Chemosvit, pri hoteli Spolcentrum a na futbalovom štadióne. V platnosti naďalej zostáva možnosť sprchovať sa a umývať bicykle aj na štadióne a možnosť sprchovania, umývania bicyklov ako aj tradičného bezplatného plávania a parnej sauny na mestskej plavárni.

Mapa_Svit