Informácie GDPR

Informácie GDPR

Informácia o spracúvaní osobných údajov Pre informačné systémy: SAO-TATRY.SK, VOS-TPK a HVIEZDA FAXCOPY Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

ŠKODA HORAL MTB MARATÓN 2019 – propozície

ŠKODA HORAL MTB MARATÓN 2019 – 20. ročník – propozície Termín:                          sobota 10.8.2018, Usporiadateľ:               ŠK HORAL – ALTO Slovakia, mesto Svit, obce Liptovská Teplička a Šuňava Riaditeľ pretekov:       Ing. Ivan ZIMA Hlavný rozhodca:       ...