ŠKODA HORAL MTB MARATHON 2019 – 20-th. Anniverssary – propositions

Term:                          Saturday 10-th. August.2019,
Organizer:                  ŠK HORAL – ALTO Slovakia, town Svit, willages Liptovská Teplička, Vikartovce, Telgárt, Šumiac and Šuňava
Race director:            Ing. Ivan ZIMA
Main referee:             Pavol Miazdra
Time keeping:           Ing. Dušan Richter, VOS TPK
Results:                     František Teplický, STAVBY a OBCHOD, (SAO)
General sponzor:     ŠKODA AUTO SLOVENSKO
Area of tracks:          Kozie Chrbty, Nízke Tatry v okolie Kráľovej Hole

Tracks of HORAL marathon:
HORAL Krejzi:            134 km, total altitude 4.500 m. The highest point: Kráľova Hoľa (1948m.a.s.l.)
HORAL Lejzi:              78km, total altitude 2.500 m.
HORAL Senzi:             43 km, total altitude 1.350 m.
HORAL Ízi:                  28 km, total altitude 835 m.
HORAL Dejzi:             17 km total altitude 350 m.

Characteristic:           Mountain bike marathon (XCM MTB) in very attractive alpine area of 3 Slovak national parks. Long climbs. Very nice views on mountains around.
Rules:
                     Race is under rules of SLOVAK CYCLING FEDERATION and UCI.
Registration:          At race office: SVIT, ul. Štefánikova (small SPORT HALL) friday 09-th.August.2019 from 15:00 till 20:00, or on Saturday 10-th. August. 2019 from 6:30 till 10:00 (KREJZI only till 6:45).

Start and Finish:

1 HORAL Krejzi Svit – Town hall Start: 07:00, Finish from 13:00 till 19:00
2 HORAL Lejzi Svit – Town hall Start: 09:00, Finish from 12:15 till 16:00
3 HORAL Senzi Svit Town hall Start: 10:00, Finish from 12:00 till 14:00
4 HORAL Ízi Svit Town hall Start: 10:30, Finish from 11:45 till 13:30
5 HORAL Dejzi Svit Town hall Start: 11:00, Finish from 11:45 till 13:00

HORAL JUNIOR:        This race for children will be held on saturday 10.-th. August 2019 at Svit near Koliba

Prices:                        For first three racers in all categories. Main price in raffle: bicycles ŠKODA
Ceremony:                 HORAL – saturday 18:00. Raffle: in the evening at 19:00
Tech. support:           On the tracks at refreshment buffets will be set of basic tools and materials.  
Starting fee:               You can pay starting fee by bank transfer. IBAN: SK79 0200 0000 0014 7376 0653.

Starting fee includes:

 • technical support
 • professional medical services: RESCUE SERVIS s.r.o.
 • refreshment on the tracks – at finish hot meal beer or non alcoholic drink
 • start number with name
 • sports nutrition NUTREND
 • souvenir cycling bottle ŠKODA


The Nearest health center: Obvodné zdrav. Stredisko Svit, Fraňa Kráľa 1.
The nearest hospital: Nemocnica s poliklinikou Poprad, Bannícka 28.

HORAL KREJZI – EXTREM MARATHON
1 ME Men 19 – 39 year 1980 – 2000
2 MME Men MASTERS B 40 – 49 year 1970 – 1979
3 MBE Men MASTERS C 50 – 59 year 1960 – 1969
4 MCE Men MASTERS D 60 year and more 1959 and before
5 ZE Women 19 year and more 2000 and before
HORAL LEJZI – MARATHON
6 MM Men 19 – 39 year 1980 – 2000
7 MMM Men MASTERS B 40 – 49 year 1970 – 1979
8 MBM Men MASTERS C 50 – 59 year 1960 – 1969
9 MCM Men MASTERS D 60 year and more 1959 and before
10 ZM Women 19 year and more 2000 and before
HORAL SENZI – HALF MARATHON
11 JP Juniors 17 – 18 year 2001 – 2002
12 MP Men 19 – 39 year 1980 – 2000
13 MMP MASTERS B 40 – 49 year 1970 – 1979
14 MBP MASTERS C 50 – 59 year 1960 – 1969
15 MCP MASTERS D 60 year and more 1959 a skôr
16 ZJP Juniors girls 17 – 18 year 2001 – 2002
17 ZP Women 19 – 39 year 1980 – 2000
18 ZMBP Women MASTERS B 40 – 49 year 1970 – 1979
19 ZMCP Women MASTERS C 50 year and more 1969 and before
 HORAL IZI – QUARTER MARATHON
20 Kadets 15 – 16 year 2002 – 2003
21 Juniors 17 – 18 year 2001 – 2000
22 Men from 19 year 1999 and before
23 ZKŠ Kadets 15 – 16 year 2004 – 2005
24 ZJŠ Juniors girls 17 – 18 year 2001 – 2002
25 Women from 19 year 2000 and before
 HORAL DEJZI –  family race
26 R Family Family Team: Adult from 18 year + children till 14 year (year of bird 2005 and later)

HORAL JUNIOR categories:  

Baby (*) 4 year and less 2015 and later
Mikro 5 – 6 year 2013 – 2014
Mili 7 – 8 year 2011 – 2012
Mini 9 – 10 year 2009 – 2010
Mladší Žiaci 11 – 12 year 2007 – 2008
Starší Žiaci 13 – 14 year 2005 – 2006

(*) – Kategória Baby je nesúťažná! Každá kategória je súťažou chlapcov a dievčat. Spoločne štartujú len v prípade nízkeho počtu štartujúcich. Preteky pre deti HORAL JUNIOR sa uskutočnia v sobotu 10.8.2018 vo Svite pri Kolibe !!!

Občerstvenie občerstvovacie stanice na trase: HORAL KREJZI 8x: 17km, 38km, 63km, 78km, 100km, 108km, 123km, 133km HORAL LEJZI 5x: 17km, 38km, 48km, 63km, 73km HORAL SENZI 3x: 17km, 31km, 43km HORAL ÍZI 2x: 17km, 28km HORAL DEJZI 2x: 10km, 17km V cieli jedlo + pivo (alebo nealko)
Značenie trás:              Podľa pravidiel UCI: Smerové šípky (tabule s bielym podkladom) ukazujú nasledujúce zmeny trate, križovatky, a všetky potenciálne nebezpečné situácie. Doplnkové značenie: pomocou PE pásov a farebných smerových šípiek nastriekaných výraznou sprejovou farbou na podklad a pevné predmety na trase.
Ubytovanie:                  1. stany v areáli plavárne vo Svite – zdarma + množstvo penziónov a hotelov v okolí Svitu
Prihlášky:
                      Prostredníctvom ON-LINE prihlasovacieho systému. Alebo vytlačenú a vyplnenú prihlášku pošlite spolu s kópiou potvrdenia o zaplatení štartovného, na adresu: ŠK HORAL – ALTO Slovakia Sládkovičova 33 059 21 SVIT Tel.: +42152 / 7756 885, 7757 122, 7757 158      
Informácie:                   Priebežne na www.horal.sk. Prípadne od 08:00 – 15:00 na horeuvedenej adrese a tel. číslach (p. Ivan ZIMA)
Protesty:
                       Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa v kancelárií preteku. Najneskôr však 15 minút pred vyhlasovaním výsledkov. Vklad je 20,-€, ktorý v  prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa
Podmienky:                  Podujatie sa uskutoční za každého počasia. V prípade extrémne chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate. – Maratón absolvujú účastníci za plnej cestnej premávky, bez dopravných obmedzení ostatných účastníkov na vlastné nebezpečenstvo. – Odporúčame lekársku prehliadku! – Osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov ! – Trasa HORAL Dejzi je určená pre rodiny (dospelý + dieťa). Dieťa môže jazdiť na samostatnom bicykli, alebo môže byť vezené rodičom na sedačke. Maximálny vek dieťaťa je 14 rokov.

 • Moderná cyklistická prilba, ktorej základ tvorí polystyrenový výlisok, je povinná počas celého absolvovania trate (aj pre dieťa v kategórii Rodina) !!! Prilba musí byť pevne upnutá na hlave účastníka!
 • Časový limit absolvovania trate je HORAL Krejzi je do 19:00 + splnenie limitov na trase, Lejzi: 7 hodín od   štartu.
 • Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.
 • Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Účastníci sa zúčastňujú v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom.
 • Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je nevyhnutný podpis zákonného zástupcu. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.
 • Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu všetkých poli formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb pre prevádzkovateľa (Občianske združenie ŠK HORAL – ALTO Slovakia) a jeho zmluvných sprostredkovateľov (prihlasovanie: František Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351, časomiera: VOS-TPK s.r.o., IČO: 47632895, seriály: SLOVAK XCM TOUR, ŠKODA BIKE OPEN TOUR, INTERSPORT MTM SERIES, DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA). Tento súhlas daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihlášky a je ho možne kedykoľvek odvolať podľa § 28 cit. Zákona písomne alebo e-mailom (sao(zavinač)sao-tatry.sk) Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov. Používaním tejto www stranky, súhlasíte s použitím Cookies.

http://www.horal.sk

ŠKODA BIKE OPEN TOUR partneri