ŠKODA HORAL MTB MARATÓN 2018 – 19. ročník – propozície

Termín:                          sobota 11.8.2018,
Usporiadateľ:               ŠK HORAL – ALTO Slovakia, mesto Svit, obce Liptovská Teplička a Šuňava
Riaditeľ pretekov:       Ing. Ivan ZIMA
Hlavný rozhodca:        Pavol Miazdra
Časomiera:                    Ing. Dušan Richter, VOS TPK
Výsledkový servis:      František Teplický, SAO TATRY s.r.o.
Generálny sponzor:    ŠKODA
Oblasť trasy:                 Kozie Chrbty, Nízke Tatry v okolie Kráľovej Hole
Trasy HORAL:
HORAL Krejzi:            134 km, celkové prevýšenie 4.500 m, (A-trasa – extrém maratón SLOVAK XCM TOUR. Trasa pre Slovenský pohár muži. Najdlhšia, najťažšia a najkrajšia trasa na Horalovi. Problém je, že nie je pre každého. Je len pre tých, ktorí pravidelne a veľa trénujú. Odmenou pre účastníkov je výšľap a výhǎd z 1948m. vysokej Kráľovej Hole.

HORAL Lejzi:              78km, celkové prevýšenie 2.500 m. (B-trasa – maratón SLOVAK XCM TOUR. Trasa pre SLOVENSKÝ POHÁR ženy. Nenechajte sa oklamať názvom tejto trasy. V žiadnom prípade si jej absolvovanie nemôžu dovoliť netrénovaní, alebo nebodaj leniví cyklisti.

HORAL Senzi:             43 km,celkové prevýšenie 1.350 m. (C-trasa – polmaratón SLOVAK XCM TOUR Trasa Slovenský pohár pre kategóriu Juniori).

HORAL Ízi:                  28 km,celkové prevýšenie 835 m. (D-trasa – štvrťmaratón SLOVAK XCM TOUR). Je to novinka od roku 2013. To už je naozaj niečo iné. Nejedná sa o skutočný maratón, ale niečo ako „maratónska prípravka“. S dĺžkou 28 km a 800m prevýšenia je táto trasa vhodná aj pre ľudí, ktorí si chcú pričuchnúť k maratónskej atmosfére a ich kondícia im neumožňuje absolvovať skutočný maratón.

HORAL Dejzi:           17 km celkové prevýšenie 350 m. Lesné asfaltové cesty (len pre rodinné týmy). Je to trasa určená len pre rodinné týmy. Je vedená po lesných asfaltových cestách, takže sa dá absolvovať aj s dieťaťom v prívesnom vozíku. Len malá časť trate vedie po nespevnenej komunikácii. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trasy! 

Charakteristika:       Horský cyklomaratón v atraktívnom vysokohorskom prostredí. Dlhé a náročné stúpania. Prekrásne výhľady.
Pravidlá:
                     Pretek je súčasťou seriálov: SLOVAK XCM TOUR, ŠKODA BIKE OPEN TOUR, SLOVENSKÉHO POHÁRA XCM a INTERSPORT MARATHON SERIE. Riadi sa pravidlami SLOVAK XCM TOUR a pravidlami SZC. Ak nie je v týchto pravidlách stanovené inak, tak sa riadi pravidlami UCI.
Registrácia:                V kancelárii pretekov. SVIT, ul Štefánikova (malá ŠPORTOVÁ HALA) v piatok 10.8.2018 od 15:00 do 20:00, alebo v sobotu 11.8.2018 od 6:30 do 10:00 (KREJZI len do 6:45). Zoberte so sebou zdravotný preukaz poistenca! Pretekári štartujúci v seriáli „Slovenský pohár XCM“ sú povinní predložiť ku kontrole licenciu SZC.
Miesto štartu:

1 HORAL Krejzi Svit – Mestský úrad Štart: 07:00, Cieľ od 13:00 do 19:00
2 HORAL Lejzi Svit – Mestský úrad Štart: 09:00, Cieľ od 12:15 do 16:00
3 HORAL Senzi Svit ISKRA ARÉNA Štart: 10:00, Cieľ od 12:00 do 14:00
4 HORAL Ízi Svit ISKRA ARÉNA Štart: 10:30, Cieľ od 11:45 do 13:30
5 HORAL Dejzi Svit ISKRA ARÉNA Štart: 11:00, Cieľ od 11:45 do 13:00

HORAL JUNIOR:        Tieto preteky sa konajú v sobotu 11.8.2018 vo Svite pri Kolibe

Ceny:                           Pre prvých troch v každej kategórii vecné ceny. Hlavná cena v tombole bicykel ŠKODA v hodnote 700,-€. Celková hodnota cien, pre víťazov aj v tombole bude prevyšovať 3.300,-€.
Vyhlásenie výsl.:       HORAL – sobota 18:00. Losovanie tomboly v sobotu večer od 19:00
Tech. pomoc:             Na trase v priestoroch bufetov je k dispozícii základné náradie a základný materiál.  
Štartovné:                  Štartovné sa hradí prevodom na účet organizátora: SK79 0200 0000 0014 7376 0653. Účastníci z CZ môžu platiť na účet: 389426033/0800 prepočet kurzom: 1,- € = 26,-CZK.
cena zahŕňa:

 • technické zabezpečenie
 • profesionálne zdravotné zabezpečenie: RESCUE SERVIS s.r.o.
 • občerstvenie na trati – v cieli jedlo a pivo alebo nealko
 • štartovné číslo s menom (viď. Podmienky v cenách štartovného)
 • výživové doplnky NUTREND
 • suvenír cyklofľaša ŠKODA


Najbližšie zdravotné stredisko: Obvodné zdrav. Stredisko Svit, Fraňa Kráľa 1.
Najbižšia nemocnica: Nemocnica s poliklinikou Poprad, Bannícka 28.

HORAL KREJZI – EXTRÉM MARATÓN – Extrémne dlhá trať „A“
1 ME Muži 19 – 39 rokov 1979 – 1999
2 MME Muži MASTERS B 40 – 49 rokov 1969 – 1978
3 MBE Muži MASTERS C 50 – 59 rokov 1959 – 1968
4 MCE Muži MASTERS D 60 rokov a viac 1958 a skôr
5 ZE Ženy 19 a viac rokov 1999 a skôr
HORAL LEJZI – MARATÓN – Dlhá trať „B“
6 MM Muži 19 – 39 rokov 1979 – 1999
7 MMM Muži MASTERS B 40 – 49 rokov 1969 – 1978
8 MBM Muži MASTERS C 50 – 59 rokov 1959 – 1968
9 MCM Muži MASTERS D 60 rokov a viac 1958 a skôr
10 ZM Ženy 19 a viac rokov 1999 a skôr
HORAL SENZI – POLMARATÓN – Stredná trať „C“
11 JP Juniori 17 – 18 rokov 2000 – 2001
12 MP Muži 19 – 39 rokov 1979 – 1999
13 MMP MASTERS B 40 – 49 rokov 1969 – 1978
14 MBP MASTERS C 50 – 59 rokov 1959 – 1968
15 MCP MASTERS D 60 rokov a viac 1958 a skôr
16 ZJP Juniorky 17 – 18 rokov 2000 – 2001
17 ZP Ženy 19 – 39 rokov 1979 – 1999
18 ZMBP Ženy MASTERS B 40 – 49 rokov 1969 – 1978
19 ZMCP Ženy MASTERS C 50 rokov a viac 1968 a skôr
 HORAL IZI – ŠTVRŤMARATÓN – Krátka trať „D“
20 Kadeti 15 – 16 rokov 2002 – 2003
21 Juniori 17 – 18 rokov 2001 – 2000
22 Muži od 19 rokov 1999 a skôr
23 ZKŠ Kadetky 15 – 16 rokov 2003 – 2004
24 ZJŠ Juniorky 17 – 18 rokov 2000 – 2001
25 Ženy od 19 rokov 1999 a skôr
 HORALDEJZI –  Rodinná trať „E“
26 R Rodina Dospelý od 18 rokov + dieťa do 14 rokov (rok narodenia 2004 a neskôr)

Kategórie pre Slovenský pohár XCM sa vyhodnocujú samostatne. Body do celkového poradia SLOVAK XCM TOUR sa však započítavajú aj účastníkom SP XCM. HORAL JUNIOR kategórie:  

Baby (*) 4 a menej rokov 2014 a neskôr
Mikro 5 – 6 rokov 2012 – 2013
Mili 7 – 8 rokov 2010 – 2011
Mini 9 – 10 rokov 2008 – 2009
Mladší Žiaci 11 – 12 rokov 2006 – 2007
Starší Žiaci 13 – 14 rokov 2004 – 2005

(*) – Kategória Baby je nesúťažná! Každá kategória je súťažou chlapcov a dievčat. Spoločne štartujú len v prípade nízkeho počtu štartujúcich. Preteky pre deti HORAL JUNIOR sa uskutočnia v sobotu 11.8.2018 vo Svite pri Kolibe !!!

Občerstvenie občerstvovacie stanice na trase: HORAL KREJZI 8x: 17km, 38km, 63km, 78km, 100km, 108km, 123km, 133km HORAL LEJZI 5x: 17km, 38km, 48km, 63km, 73km HORAL SENZI 3x: 17km, 31km, 43km HORAL ÍZI 2x: 17km, 28km HORAL DEJZI 2x: 10km, 17km V cieli jedlo + pivo (alebo nealko)
Značenie trás:              Podľa pravidiel UCI: Smerové šípky (tabule s bielym podkladom) ukazujú nasledujúce zmeny trate, križovatky, a všetky potenciálne nebezpečné situácie. Doplnkové značenie: pomocou PE pásov a farebných smerových šípiek nastriekaných výraznou sprejovou farbou na podklad a pevné predmety na trase.
Ubytovanie:                  1. stany v areáli plavárne vo Svite – zdarma + množstvo penziónov a hotelov v okolí Svitu
Prihlášky:
                      Prostredníctvom ON-LINE prihlasovacieho systému. Alebo vytlačenú a vyplnenú prihlášku pošlite spolu s kópiou potvrdenia o zaplatení štartovného, na adresu: ŠK HORAL – ALTO Slovakia Sládkovičova 33 059 21 SVIT Tel.: +42152 / 7756 885, 7757 122, 7757 158      
Informácie:                   Priebežne na www.horal.sk. Prípadne od 08:00 – 15:00 na horeuvedenej adrese a tel. číslach (p. Ivan ZIMA)
Protesty:
                       Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa v kancelárií preteku. Najneskôr však 15 minút pred vyhlasovaním výsledkov. Vklad je 20,-€, ktorý v  prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa
Podmienky:                  Podujatie sa uskutoční za každého počasia. V prípade extrémne chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate. – Maratón absolvujú účastníci za plnej cestnej premávky, bez dopravných obmedzení ostatných účastníkov na vlastné nebezpečenstvo. – Odporúčame lekársku prehliadku! – Osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov ! – Trasa HORAL Dejzi je určená pre rodiny (dospelý + dieťa). Dieťa môže jazdiť na samostatnom bicykli, alebo môže byť vezené rodičom na sedačke. Maximálny vek dieťaťa je 14 rokov.

 • Moderná cyklistická prilba, ktorej základ tvorí polystyrenový výlisok, je povinná počas celého absolvovania trate (aj pre dieťa v kategórii Rodina) !!! Prilba musí byť pevne upnutá na hlave účastníka!
 • Časový limit absolvovania trate je HORAL Krejzi je do 19:00 + splnenie limitov na trase, Lejzi: 7 hodín od   štartu.
 • Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.
 • Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Účastníci sa zúčastňujú v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom.
 • Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je nevyhnutný podpis zákonného zástupcu. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.
 • Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu všetkých poli formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb pre prevádzkovateľa (Občianske združenie ŠK HORAL – ALTO Slovakia) a jeho zmluvných sprostredkovateľov (prihlasovanie: František Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351, časomiera: VOS-TPK s.r.o., IČO: 47632895, seriály: SLOVAK XCM TOUR, ŠKODA BIKE OPEN TOUR, INTERSPORT MTM SERIES, DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA). Tento súhlas daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihlášky a je ho možne kedykoľvek odvolať podľa § 28 cit. Zákona písomne alebo e-mailom (sao(zavinač)sao-tatry.sk) Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov. Používaním tejto www stranky, súhlasíte s použitím Cookies.

http://www.horal.sk

ŠKODA BIKE OPEN TOUR partneri